top of page

Η ηθική του δασκάλου
 

γράφει ο Τάσος Αντωνόπουλος Narayana

 

 

Κάθε καθοδηγητής του Yoga κουβαλά μαζί του μια πανάρχαια παράδοση. Μια παράδοση που μαζί της φέρει κατευθύνσεις «ηθικής», ώστε η πρακτική να είναι αποτελεσματική. Το ζήτημα της ηθικής είναι καθαρά πρακτικό.

Οι παρακάτω ηθικές αρχές είναι κατευθυντήριες γραμμές και όχι άκαμπτοι ηθικοί κανόνες. Σίγουρα δεν είναι οι μόνες ηθικές αρχές μια που η εξελικτική πορεία της επιστήμης της διδασκαλίας, της παιδαγωγικής και οι αλλαγές στη δομή και την ηθική της κοινωνίας τις μεταβάλλουν.

 

 

Κλασικές κατευθύνσεις

 

Τα Yamas και Niyamas αποτελούν την αρχαία παράδοση των ηθικών οδηγιών - αρετών προς τους Αναζητητές. Είναι οδηγίες «άφθαρτες» στη ροή του χρόνου, αν και η ερμηνεία τους μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την κουλτούρα και τη χρονολογία.  Η εφαρμογή τους αποτελεί έργο ζωής. Είναι τα παρακάτω:

 

Τα yama αποτελούνται από πέντε αρετές:

Μη επιθετικότητα (ahimsa) ,Ειλικρίνεια (satya), Μη κλοπή (asteya), Εγκράτεια των αισθήσεων (brahmacharya), Μη κτητικότατα (aparigraha).

 

Τα niyama αποτελούνται από πέντε αρετές:

Καθαρότητα (saucha), Ικανοποίηση (santosha), Λιτότητα (tapas), Μελέτη των γραφών (swadhyaya), Παράδοση στο Θείο (Ishvara-pranidhana).

 

 

Η ηθική του δασκάλου πέρα από τα yamas και niyamas

 

Καθώς η κοινωνία του ζούμε είναι πολύ διαφορετική από την κοινωνία που ζούσε ό Patanjali όταν συνέταξε τα Yoga Sutras, ας δούμε μερικές επιπλέον οδηγίες:

 1. Τιμάτε και αγαπάτε τον εαυτό σας ως ένα θεϊκό Όν γεμάτο καλοσύνη

 2. Τιμήστε και να αγκαλιάστε την έδρα του δασκάλου

 3. Η ειλικρίνεια και η ακρίβεια οφείλει να αντανακλά την πρακτική σας

 4. Οφείλετε βρίσκεστε σε καθημερινή βίωση του Yoga

 5. Οφείλετε να διακατέχεστε από ταπεινότητα

 6. Είστε δάσκαλος αλλά και μαθητής

 7. Κρατήστε στο νου σας τις μέρες των πρώτων πρακτικών σας ως αρχάριος και έτσι θα αναπτύξετε συμπόνια και ενσυναίσθηση για τους μαθητές που ξεκινούν τώρα το μονοπάτι τους

 8. Αναπτύξετε μετριοφροσύνη. Μιλήστε για τον εαυτό σας μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και διατηρείτε στάση μετριοφροσύνης.

 9. Να είστε σίγουροι για τις πράξεις και τα λόγια σας χρησιμοποιώντας τον λόγο κατάλληλα.

 10.  Λεκτικά αποδώστε φόρο τιμής στους δασκάλους σας και στην πηγή των γνώσεων και δεξιοτήτων σας

 11. Αποφύγετε να κάνετε άμεσες συγκρίσεις συστημάτων Yoga

 12.  Όταν μιλάτε δημόσια για τους άλλους δασκάλους yoga ή συστήματα yoga, τονίστε τα θετικά σημεία

 13. Παρέχετε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον πρακτικής για τους μαθητές

 14. Μην παρέχεται ιατρικές συμβουλές εκτός και αν έχετε τέτοια εκπαίδευση και σχετική εμπειρία

 15. Συμπληρώστε πολλές - περί των 1000 ωρών διδασκαλίας (πολλές από τις οποίες θα πρέπει να είναι στα πλαίσια της Karma Yoga) πριν ασχοληθείτε με μέσους ασκούμενους

 

 

Διατροφικές και άλλες οδηγίες προαιρετικού χαρακτήρα

 

 1. Στα πλαίσια της ahimsa αλλά και της shausa ο δάσκαλος θα πρέπει να επιλέγει υγιεινό τρόπο διατροφής.

 2. Ο δάσκαλος θα πρέπει να αποφεύγει την μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες υπό την επήρεια του αλκοόλ

 3. Ο δάσκαλος θα πρέπει αν αποφεύγει οποιεσδήποτε τοξικές ουσίες

 

 

Σχέση μαθητή – δασκάλου

 

 1. Ο δάσκαλος δέχεται όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, το πολιτισμικό υπόβαθρο, κ.τ.λ

 2. Αναπτύξτε ενσυναίσθηση και συμπόνια για όλους τους μαθητές

 3. Μην προσπαθείτε να πείσετε τους μαθητές για την ορθότητα των λόγων σας. Ενθαρρύνεται τους να τιμούν την ανεξάρτητη σκέψη και εξερεύνηση.

 4. Παρέχεται την δυνατότητα της αμφισβήτησης στους μαθητές

 5. Χρησιμοποιήστε ορθό λόγο. Πριν μιλήσετε αναρωτηθείτε αν ο λόγος σας:

Είναι ειλικρινής; Είναι απαραίτητο να ειπωθεί αυτό; Είναι η κατάλληλη στιγμή; Μπορεί να ειπωθεί με ευγενικό τρόπο;

   6. Είναι αυτονόητο ότι ο δάσκαλος δεν χρησιμοποιεί βία απέναντι στους μαθητές, σωματική, λεκτική ή ψυχολογική

   7. Μην καταδέχεστε οποιαδήποτε ρατσιστικά, σεξιστικά ή προσβλητικά σχόλια εντός της αίθουσας διδασκαλία

   8. Πάντα να φέρεστε στους μαθητές με σεβασμό

   9. Να είστε υπομονετικοί με τον εαυτό σας και τους μαθητές.

  10. Δεν είστε ψυχολόγοι.

  11.Δώστε τα κατάλληλα tapas στον κατάλληλο χρόνο. Μετά την εφαρμογή τους η σχέση δασκάλου – μαθητή περνά βαθύτερο επίπεδο

  12. Δεν έχετε την πρόθεση, ούτε μπορείτε να αλλάξετε την προσωπικότητα κανενός. Αποδοχή και κατανόηση.

bottom of page