Προγράμματα Σπουδών & Υπηρεσίες 
δια ζώσης & online

200 HOUR YOGA & MEDITATION TEACHER TRAINING - YOGA ALLIANCE 

Yoga-Nidra.png

ADVANCED YOGA NIDRA TEACHER TRAINING

Home Yoga

WEEKLY SCHEDULE

Indoor Yoga

​PRIVATE SESSIONS

Vedic Astro-Numerology.jpg

VEDIC
ASTRO-NUMEROLOGY

close-up-zen-stones-bamboo-plant-vase-wh

300 HOUR TRADITIONAL YOGA TEACHER TRAINING - YOGA ALLIANCE
 

Tassos Antonopoulos Kirtan Teacher Training.jpg

BHAKTI YOGA &
KIRTAN TEACHER
TRAINING

Hands Holding Beads

EVENTS & RETREATS

Shoulder Massage

TRADITIONAL THAI MASSAGE